На основу члана 24. став 1 Закона о локалним изборима ( “Сл. гласник Републике Србије” бр. 129/07, 34/2010 и 54/11) Градска изборна комисија, на седници од 11. 03. 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

Проглашава се Изборна листа Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије (СПС) - Јединствена Србија (ЈС) Број: 013-17/2016 од 11.03.2016. године коју је поднела Коалиција Социјалистичка партија Србије - Јединствена Србија за избор одборника у Скупштини града Крушевца расписаних за 24.април 2016. године. О б р а з л о ж е њ е Градска изборна комисија је утврдила да је овлашћено лице у име Коалиције Социјалистичка партија Србије - Јединствена Србија поднело благовремену и уредну Изборну листу и сву прописану документацију за избор одборника у Скупштини града Крушевца расписаних за 24.април 2016.године, па је донела Решење као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог Решења може се поднети Приговор Градској изборној комисији у року од 24. часа од дана доношења Решења. Број: 013-20 /2016 У Крушевцу, 11. 03. 2016.године

 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ПРЕДСЕДНИК М.П. Драгољуб АрсићПРЕДАТА ИЗБОРНА ЛИСТА КОАЛИЦИЈЕ „ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)-ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА(ЈС)“

Градској изборној комисији Крушевац, 11.марта 2016. године, предата је изборна листа за избор одборника Скупштине града Крушевца Коалиције Социјалистичка партија Србије и Јединствена Србија, под називом „Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС)-Јединствена Србија (ЈС)“. Изборну листу подржало је својим потписом 2411 бирача. Изборна листа је предата под редним бројем 3.


ИЗБОРНА  ЛИСТА  КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВАЦ

Коалиција Социјалистичка партија Србије-Јединствена Србије

(назив подносиоца изборне листе – регистрована политичка странка – страначка коалиција – група грађана)

Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије /СПС/-Јединствена Србија/ЈС/

За избор одборника Скупштине града Крушевца.

Кандидати за одборнике су: 

 

Ред. број

Име и презиме

Датум рођења

Занимање

Пребивалиште и адреса стана

     1.           

Владимир Тасић

30.05.1954.

Дипл.правник

Крушевац, Шуматовачка 15/6        СПС

     2.           

Драган Лазић

19.09.1965.

Професор физ.културе

Крушевац, Доментијанова 14           ЈС

     3.           

Јелена  Ђорђевић              

05.05.1973.

Грађевински техничар       

Крушевац, Краља Александра 9/21     СПС

     4.           

Синиша Максимовић

13.11.1959.

Економиста

Крушевац, Газиместанска 10/19    СПС

     5.           

Бранислав Карајовић     

28.07.1957.

Дипл.инг.

Крушевац, Колубарске битке 20    СПС

     6.           

Светлана Миленковић

07.10.1984.

Спец.струковни менаџер

Мудраковац,Часлава Јовановића 10 ЈС

     7.           

Братислав Илчић

08.11.1957.

Економиста

Крушевац, Трг Пук.Драгутина Гавриловића 6                                    ЈС

     8.           

Милутин Тасић

27.05.1981.

Дипл.ецц.

Крушевац,Шуматовачка 15/6         СПС

     9.           

Бојана Ђорђевић

15.01.1976.

Дипл.ецц

Крушевац, Нова Балшићева 25      СПС

  10.           

Жарко Анђелковић

14.04.1969.

Дипл. менаџер

Крушевац,Петра Кочића 26              ЈС

  11.           

Иван Аксентијевић

5.08.1973.

Дипл. ецц

Каоник                                             СПС

  12.           

Биљана Цветковић

01.09.1962.

Професор машинства

Крушевац, Срндаљска 1                 СПС

  13.           

Горан Петровић

14.09.1964.

Организ.робног промета

Крушевац,Златиборска  8                  ЈС

  14.           

Мр Милош Обрадовић

2.05.1963.

Магистар фармације

Крушевац,Боре Станковића 29  СПС

  15.           

Др Марина Радовић

17.09.1976.

Доктор медицине

Крушевац, Бранислава Живковића  145             СПС

  16.           

Ненад Блажић

26.10.1980.

Дипл.ецц

Крушевац,Душана Матића 8          СПС

  17.           

Слободан Лазић

18.08.1948.

Економиста

Капиџија                                           СПС

  18.           

Ружица Труфуновић

03.08.1969

Проф. разредне наставе

Крушевац, Мирка Томића 37/10      ЈС

  19.           

Милен Василијевић

07.09.1955.

V степ.прец. механичар

Модрица                                             ЈС

  20.           

Мирко Јовановић

7.05.1949.

Дипл.ецц.

Крушевац,Хиландарска 11             СПС

  21.           

Наташа Марковић

18.03.1984.

Дипломирани правник

Расинских бомбаша 2                      СПС

  22.           

Владица Тодосијевић

17.07.1974.

Машински техничар

Крушевац, Лазе Костића 37             ЈС

  23.           

Зоран Илић

25.12 1967.

Радник Економиста

Глободер  3.                                      СПС

  24.           

Мирјана Базић

19.08.1968.

Дефектолог

Крушевац,Илије Гарашанина 21    СПС

  25.           

Мр Петар Степановић

19.07.1970.

Доктор ветерине

Шавране                                           СПС

  26.           

Југослав Благојевић

26.10.1964.

Угоститељ

Кукљин , Седмојулска 77                  ЈС

  27.           

Јелена Перовић

07.12.1974.

Библиотекар

Крушевац,Милана Марковића 26 СПС

  28.           

Бојан Миновић

24.12.1974.

Проф.физ.културе

Крушевац,Нушићева 22                    ЈС

  29.           

Младен Радојичић

03.05.1984.

Дипл.инг.шумарства

Младен Радојичић                           СПС

  30.           

Данијела Ерчевић

27.07.1972.

Инг. хем.технологије

Стевана Првовенчаног 8.                СПС

  31.           

Никола Петровић

15.12.1982.

Економиста

Крушевац, Милтијадиса Маргаритиса 20                                                         ЈС

  32.           

Цветковић Славиша

02.02.1965.

Пољопривредник

Зебица                                              СПС

  33.           

Слађана Петровић

31.08.1968.

Проф.разредне наставе

Крушевац, Краља Петра Првог 95 ЈС

  34.           

Љубиша Јевремовић

17.11.1952.

Пољопривредник

Крвавица                                          СПС

  35.           

Зоран Ковић

10.05.1964.

Техничар продаје

Крушевац, Војислава Радојевића 42                           ЈС

  36.           

Др Данијела Милосављевић

07.04.1979.

Доктор медицине

Крушевац, Метохијска 31              СПС

  37.           

Братислав Пајић

09.10.1964.

Машински техничар

Читлук, Десанке Максимовић 22    ЈС

  38.           

Милош Милошевић

14.02.1985.

Дипл.ецц

Крушевац, Достојевског 6              СПС

  39.           

Марија Вучковић

25.12.1989.

Доктор медицине

Крушевац,Првомајска 43                  ЈС

  40.           

Бојан Ковачевић

06.04.1985.

Електромеханичар за термич.уређаје

Крушевац, Драгомира Гајића 49/12 ЈС

  41.           

Радиша Крстић

24.09.1975.

Дипл.ецц

Крушевац, Херцеговачка 21           СПС

  42.           

Ружица Станковић

13.06.1986.

Проф.разредне наставе

Капиџија, Гледићка 8                      СПС

  43.           

Југослав Миладиновић

18.02.1968.

Ветеринарски тех.

Велики Шиљеговац                          ЈС

  44.           

Др Дејан Јовановић

05.05.1966.

Доктор ветерине

Крушевац, Јакшићева  4            СПС

  45.           

Драгана Бркић

18.02.1989.

Тех.за биотехнологију

Јасика, Карађорђева 37               ЈС

  46.           

Небојша Томић

17.09.1965.

Приватни угоститељ

Мало Головоде, Љубе Трипковића 75                                            ЈС

  47.           

Милорад Пантић

28.07.1953.

Пољопривредник

Лазаревац                                         СПС

  48.           

Десанка Шљивић

09.06.1948.

Професор

Текије                                               СПС

  49.           

Драган Нешић

07.09.1973.

Дипл.економиста

Крушевац, Шуматовачка 1          СПС

  50.           

Богољуб Живковић

19.12.1969.

Пољопр.техничар

Беласица                           ЈС

  51.           

Виолета Капларевић

19.06.1974.

Дипл. менаџер

Крушевац, Радована Милошевића 2/2                      ЈС

  52.           

Животије Богдановић

02.07.1954.

Предузетник

Велики Шиљеговац                        СПС

  53.           

Никола Величковић

13.10.1986.

Дипл.ецц

Мачковац                                        СПС

  54.           

Валентина Миловановић

06.09.1982.

Инг. индус.менаџмента

Крушевац, Стојана Протића 13       ЈС

  55.           

Радмило Живковић

04.05.1956.

Дипл.ецц

Крушевац, Дримска 3                    СПС

  56.           

Југослав Антић

19.01.1962.

Каменорезац

Крвавица                                              ЈС

  57.           

Марија Јовановић

01.04.1982.

Дипломирани менаџер

Крушевац, Булевар Николе Пашића 7   СПС

  58.           

Ивица Ракић

14.11.1982.

Саобраћајни тех.

Коњух                                                ЈС

  59.           

Горан Шегрт

14.01.1961.

Дипл.ецц

Крушевац, Доситејева 13/23          СПС

  60.           

Биљана Милијашевић

06.05.1957.

Дипл.економиста

Паруновац,Паруновачка 57           СПС

  61.           

Снежана Јовановиђ

28.02.1983.

струковни васпитач

Мудраковац, Расинска 3                   ЈС

  62.           

Марко Милојевић

19.04.1981.

Дипл.инг.пољопривреде

Крушевац, Косовске битке 2         СПС

  63.           

Весна Митровић

17.09.1963.

Проф.разредне наставе

Лукавац                                            СПС

  64.           

Љубиша Чолаковић

06.08.1965.

Возач мот.возила

Мајдево                                            СПС

  65.           

Љубодраг Обрадовић

17.09.1954.

Дипл.ецц, пензионер 

Треботин                                         СПС

  66.           

Младена Ракић

22.10.1988.

Студент

Крушевац,СтаниславаБиничког7 СПС

  67.           

Радослав Павловић

10.12.1948.

Пензионер

Велико Головоде                            СПС

  68.           

Др Александар Петронијевић

17.12.1988.

Доктор стоматологије

Јабланица                                        СПС

  69.           

Данка Вујичић

13.02.1986

Инг.хем.технологије

Липовац                                           СПС

  70.           

Горан Ћирић

04.11.1964.

Дипл.правник

Крушевац,Шумадијска 25             СПС

 

У Крушевцу,11.03.2016.год.

ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ОВЛАШЋЕНО ДА ПОДНЕСЕ ИЗБОРНУ ЛИСТУ

Владимир Тасић