^На врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


СПС

Одговорно за будућност

СПС

Одговорно за будућност

Гласајте СПС!

Get Adobe Flash player

ДОБРОДОШЛИ У СПС

Broj2Sps2020.9.jpg

Спот СПС-ЈС Крушевац 2020

Претрага

Најновије вести

Градска изборна комисија Крушевац, 13.марта 2020. године, прогласила је Изборну листу Коалиције Социјaлистичка партија Србије (СПС)-Јединствена Србија(ЈС), под редним бројем 2, за избор одборника Скупштине града Крушевца, под називом "ИВИЦА ДАЧИЋ: Социјалистичка партија Србије(СПС) - Јединствена Србија(ЈС),Драган Марковић Палма". Носилац изборне листе је председник СПС Ивица Дачић. На листи се налази 70. кандидата за одборнике, међу којима је 28.жена. Једна од кандидаткиња је мајка седморо деце. На листи је више од 45% кандидата по први пут кандидовано за одборнике. На листи коју је својим потписима подржало 2170 грађана је 50% кандидата високе стручне спреме и то лекара, прaвника, економиста, инжењера.Такође има радника, пољопривредника техничара. Наши кандидати, њихова младост, радно и животно искуство, гаранција су да ће достојанствено и пожртвовано оправдати поверење Коалиције која их је кандидовала и да ће привући већи број грађана, чланова и симпатизера да изађу на изборе и свој глас дају Изборној листи "ИВИЦА ДАЧИЋ: Социјалистичка партија Србије(СПС) - Јединствена Србија(ЈС), Драган Марковић Палма", под редним бројем 2.                                                                                                                                                                                                                                          Oбразац ОСГК-6/20                                                                                      

                                    

                                                                                                                                                                                                                                          Oбразац ОСГК-6/20                                                                                      

                                    

ИЗБОРНА  ЛИСТА

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВАЦ

 

Коалиција:Социјалистичка партија Србије(СПС),Јединствена Србија(ЈС)

____________________________________________________________________

(назив подносиоца изборне листе – регистрована политичка странка – страначка коалиција – група грађана)

                 ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка партија Србије (СПС),Јединствена Србија(ЈС)-Драган Марковић Палма“    

_________________________________________________________________________________________

                                                              (назив  изборне листе  са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)

                                   за изборе за одборнике  Скупштине града Крушевца, расписане за 26.април 2020.године

 

            Кандидати за одборнике су:

                     

Ред. број

Име и презиме

Година рођења

Занимање

Пребивалиште

1.

Марко Милојевић

1981.

Дипл.инг.пољопривреде

Крушевац

2.

Драган Лазић

1965.

Професор физичке културе

Крушевац

3.

Данијела Милосављевић

1979.

Доктор медицине

Крушевац

 

4.

Ружица Станковић

1986.

Проф.разредме наставе

Капиџија

 

5.

Владан Весић

1992.

Предузетник

Велики Шиљеговац

6.

Братислав Илчић

1957.

Економиста

Крушевац

7.

Милен Василијевић

1955.

Пензионер

    Модрица                       

8.

Марина Радовић

1976.

Доктор медицине

Крушевац

9.

Милутин Тасић

1981.

Мастер менаџер

Крушевац

10.

Јасмина Николић

1961.

Хемијско технолошки техничар

Макрешане

11.

Синиша Максимовић

1959.

економиста

Крушевац

12.

Мирко Јовановић

1949.

Дипл.ецц.

Крушевац

13.

Марија Агатоновић

1985.

Правница

Мудраковац

14.

Драгана Грандић Алексић

1974.

Мастер физичке хемије

Крушевац

15.

Ненад Блажић

1980.

Дипл.економиста

Крушевац

16.

Никола Величковић

1986.

Дипл.економиста

Мачковац

17.    

 Драган Нешић

1973.

Дипл.економиста

Крушевац

18.

Славица Манасијев

1983.

Хемијско технолошки техничар

Пепељевац

19.

Драгана Бркић

1989.

Техичар за био технологију

Јасика

 

20.

Слободан Лазић

1948.

Економиста

Капиџија                        

21.

Бранислав Карајовић

1957.

Дипл.инг.пољопривреде

Крушевац

22.

Александар Станић

1975.

Инжењер индустријског менаџмента

Крушевац

23.

Марија Митић

1985.

Израђивач хемијских производа

Модрица

24.

Славица Ђорђевић

1963.

радница

Крушевац,  

25.

Братислав Обрадовић

1969.

Пољопривредник

Мала Врбница

26.

Бојан Ковачевић

1985.

електромеханичар

Крушевац

27.

Владимир Павловић

1991.

Ветеринарски техничар

Сеземча                         

28.

Жаклина Васиљевић

1964.

Текстилни техничар

Крушевац

29.

Горан Ћирић

1964.

Адвокат

Крушевац

 

30.

Бојана Станојловић

1982.

Фармацеутски техничар 

Мачковац                       

31.

Радиша Алексић

1964.

Бравар монтер

Кобиље

 

32.

Иван Андријевић

1985.

Службеник

 

Крушевац

 

33.

Виолета Јовановић

1966.

 

Техничар за производњу папира

Крушевац

34.

Славиша Цветковић

1967.

 

Пољопривредник

 

Зебица

 

35.

Весна Милошевић

1974.

Грађевински техничар

Глобаре

 

36.

 

Марија Павловић

1974.

 

Геометар

Велико Головоде

 

37.

 

Братислав Ивковић

1965.

 

Тренер

 

Паруновац

 

38.

Данијела Ерчевић

1972.

Инжењер хемијске технологије

Крушевац,  

 

 

 

 

 

Паруновац

39.

Новак Дабетић

1984.

Економски техничар

 

40.

 

Антон Перак

1981.

Ветеринарски техничар

Мудраковац

41.

 

Марко Вишњић

1984.

 

електротехничар

Крушевац

 

42.

 

Драгиша Јовановић

1960.

Радник

Штитаре

43.

 

Надежда Мандић

1951.

пензионерка

Крушевац

 

44.

 

Жаклина Пантић

1983.

 

Прехрамбени техничар

Падеж

 

45.

 

Бојан Радовић

1993.

Инжењер друмског саобраћаја

Срње

 

46.

Марко Марковић

1997.

Дипл.инжењер заштите на раду

Гари

 

47.

Драган Вулић

1955.

Пољопривредни техничар

Коњух

 

48.

Живорад  Степановић

1950.

пензионер

Наупаре

49.

Радица Анђелковић

1966.

Металостругар

Гари

50.

Ружица Петровић

1960.

Пензионерка

Крушевац

51.

Ненад Урошевић

1951.

Пензионер

Шанац

 

52.

 

Владимир Станић

1980.

Мастер заштите  животне средине

Крушевац 

53.

 

Вера Игњатовић

1949.

Пензионер

Крушевац

 

54.

 

Александар Бркић

1974.

 

Правни техничар

Јасика

55.

 

Викторија Младеновић

1954.

Инг. Хемијске технологије.

Крушевац,  

 

56.

Милан Анђелковић

1984.

 

Наставник практичне наставе

Крушевац

 

57.

Бојан Лазић

1976.

Службеник

Капиџија, 

 

58.

Мила Василијевић

1959.

Трговац

Модрица

 

59.

Дијана Живковић

1985.

Медицински техничар

Велико Головоде                

60.

Милош Милошевић

1985.

Дипломирани економиста

Крушевац

 

61.

 

Златко Ђорђевић

1962.

 

Термо обрађивач метала

Пољаци

 

62.

Александар Нешић

1981.

Дипломирани економиста

Макрешане

63.

 

Јелена Смиљковић

1985.

 

Дипломирани правник

Крушевац

 

64.

 

Бранислава Степановић

1946.

 

Пензионер

 

Крушевац

 

65.

 

Оливер Петковић

1975.

Комерцијални трхничар

 

Јасика

66.

 

Драган Јаковљевић

1950.

Дипломирани пољопривредни инжењер

Мудраковац

 

67.

 

Бобан Вулић

1974.

 

Руковаоц грађевинских машина

Кукљин

 

68.

 

Миљана Николић

1984.

Дипломирани инжењер организационих наука

Каоник

 

69.

 

Љиљана Пауновић

1942.

 

Професор у пензији

Читлук

 

70.

 

Никола Драшковић

1997.

Дипломирани економиста

Крушевац