На Скупшини града Крушевца, одржаној дана 25.12.2020. године разматрано је 56 тачака Дневног реда. На дневном реду су разматране две најзначајније фукције које скупштина усваја: -Буџет Града Крушевца за 2021. годину и -План развоја Града Крушевца за 2021. годину са пројекцијом за 2022. и 2023. годину. Одборничка група Социјалистичка партија Србије ( СПС) Ивица Дачић - Јединствена Србија Драган Марковић Палма је узела активно учешце по овим тачкама. Синиша Максимовић - заменик председника Супштине града и Милутин Тасић - председник Одборничке групе су говорили да је пројетовани буџет развојни, да је једна трећина средстава планирана за нове инвестиције. Укупни буџет је 4.774.131.515,00 динара, за развој је предвиђено 1.543.840.259,00 динара, а за текуће одржавање 379.579.564,00 динара, што је укупно 1.923.419.840,00 динара. Рекли су да је Крушевац велики град, да је његов развој на свим пољима видљив из дана у дан. Говорили су о значају изградње дела Моравског коридора Појате - Крушевац, изградње Аеродрома Росуље, улагањима у инфраструктуру у свакој МЗ, насељеном месту, инвестирању у установама  и школама. Било је речи и о инвестиционим објектима јавних предузећа. Такође је речено да су значајна средства инвестирале и репобличке установе из буџета Републике Србије. Као што је у питању изградња Ковид болнице са 500 лежаја. Истакнуто је да ће неколико прошлих коалиција и руководства града Крушевца са садашњим бити уписани као градитељи нашег града. Наша Одборничка група је са задовољством гласала за Буџет и Планове развоја Града Крушевца.