foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Претрага

Најновије вестиГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА КРУШЕВЦА ПРОГЛАСИЛА ИЗБОРНУ ЛИСТУ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА: ИВИЦА ДАЧИЦ-ПРЕМИЈЕР СБИЈЕ ПОД РЕД. БРОЈЕМ 2 .

 


И З Б О Р Н А  Л И С Т А

 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ

 

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА

 

Коалиција: Социјалистичка партија Србије, Јединствена Србија

 
 

(назив подносиоца изборне листе: регистроване политичке странке / коалиције политичких странака/ групе грађана)

 

 

 

                                                               подноси Градској изборној комисији Изборну листу

 
 
 

„Ивица Дачић – Премијер Србије“
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)

 

 

 

за изборе за одборнике Скупштине града Крушевца, расписане за 17. децембар 2023. године.

 

Кандидати за одборнике су:

 

(навести све кандидате по одредницама из ове табеле)

Ред. број

Име и презиме

Занимање

Место пребивалишта

Политичка странка2

1.

Синиша Максимовић

Економиста

Крушевац

СПС

2.

Драган Лазић

Проф. Физичке културе

Крушевац

ЈС

3.

Ружица Станковић

Проф. разредне наставе

Капиџија

СПС

4.

Владан Весић

Предузетник

Велики Шиљеговац

СПС

5.

Данијела Јевремовић

Проф. разредне наставе

Крушевац

СПС

6.

Братислав Илчић

Економиста

Крушевац

ЈС

7.

Горан Ћирић

Дипл. Правник

Крушевац

СПС

8.

Никола Драшковић

Дипл. Ецц

Крушевац

СПС

9.

Весна Васиљевић

Новинар

Крушевац

СПС

10.

Јасмина Николић

Технолошки тех.

Макрешане

ЈС

11.

Никола Величковић

Дипл. Ецц

Мачковац

СПС

12.

Дејан Стевић

Предузетник

Коњух

СПС

13.

Милен Василијевић

Пензионер

Модрица

ЈС

14.

Тина Ћирић 

Дипл. Комуниколог

Крушевац

СПС

15.

Бојана Станојловић

Фармацеутски техничар

Мачковац

СПС

16.

Антон Перак

Ветеринарски тех.

Мудраковац

ЈС

17.

Драган Нешић

Дипл. Ецц

Крушевац

СПС

18.

Оливер Петковић

Економски техничар

Јасика

СПС

19.

Андријана Пауновић

Струковни Ецц

Крушевац

СПС

20.

Славица Манасијева

Хемиски тех.

Пепељевац

ЈС

21.

Иван Стевановић

Дипл. Ецц

Буци

СПС

22.

Слободан Лазић

Пензионер

Капиџија 

СПС

23.

Живковић Милош

Пољопривредник

Беласица

ЈС

24.

Биљана Гилић

Инж. Информатике

Крушевац

СПС

25.

Данијела Ерчевић

Инж. Хемиске технологије

Крушевац

СПС

26.

Лапчевић Ненад

Ветеринарски тех.

Крушевац

ЈС

27.

Мирко Јовановић

Дипл. Ецц

Крушевац

СПС

28.

Александар Нешић

Дипл. Ецц

Макрешане

СПС

29.

Дијана Живковић

Гинеколошко-акушерска сестра

Велико Головоде

СПС

30.

Заклина Васиљевић

Текстилни тех.

Крушевац

ЈС

31.

Небојша Милојевић

Дипл. Инж. Пољопривреде

Крушевац

СПС

32.

Љубиша Чолаковић

Возач моторних воз.

Мајдево

СПС

33.

Драган Ивановић

Возач моторних воз.

Крушевац

ЈС

 

34.

Марија Митић

Економски тех.

Модрица

СПС

35.

Биљана Живановић

Васпитач 

Крушевац

СПС

36.

Марко Марковић

Инж. Заштите на раду

Гари

ЈС

37.

Славиша Цветковић

Пољоприврденик

Зебица

СПС

38.

Иван Костић

Електротехничар

Каоник

СПС

39.

Кристина Докић

Студент

Крушевац

СПС

40.

Драгана Бркић

Тех. за биотехнологију

Јасика

ЈС

41.

Милутин Рацић

Радник

Глободер

СПС

42.

Перица Станојловић - Шумар

Шумарски тех.

Горњи Степош

СПС

43.

Братислав Ивковић

Виши тренер фудбала Математичко тех. сара.

Паруновац

ЈС

44.

Бранислава Степановић

Пензионер

Крушевац

СПС

45.

Јелена Трифуновић

Проф. Српског језика и књижевности

Кобиље

СПС

46.

Горан Вучковић

Хемиски тех.

Крушевац

ЈС

47.

Милан Петронијевић

Машински тех.

Витановац

СПС

48.

Горан Симић

Дипл. Правник

Трмчаре

СПС

49.

Миљана Гмијовић 

Хемиски тех.

Крушевац

СПС

50.

Виолета Јовановић

Тех. за производњу папира

Крушевац

ЈС

51.

Братислав Обрадовић

Поњопривредник

Мала Врбница

СПС

52.

Новица Стојковић

Пољопривредни техничар

Гревци

СПС

53.

Мирослав Лазић

Пензионер

Лукавац

ЈС

54.

Марија Павловић

Геометар

Велико Головоде

СПС

55.

Радица Анђелковић

Машински тех.

Гари

СПС

56.

Нненад Урошевић

Пољопривредник

Шанац

ЈС

57.

Драги Васић

Комерцијални тех.

Падеж

СПС

58.

Милош Васић

Дипл. Менаџер

Крушевац

СПС

59.

Биљана Симић 

Дрвопрерађивач

Крушевац

СПС

60.

Мила Василијевић

Пензионер

Модрица

ЈС

61.

Јован Весић

Дипл. Машински Инж.

Пепељевац

СПС

62.

Бобан Вулић

Пољопривредни тех.

Кукљин

СПС

63.

Златко Ђорђевић

Термообрађивач метала

Пољаци

ЈС

64.

Јелена Смиљковић

Дипл. Правник

Крушевац

СПС

65.

Викторија Младеновић

Инж. Хемиске технологије

Крушевац

СПС

66.

Милорад Марковић

Пољопривредник

Гари

ЈС

67.

Слободан Миладиновић

Саобраћајни Инж.

Дедина

СПС

68.

Бранимир Станковић

Инжињер технологије

Крушевац

СПС

69.

Ирена Ашанин

Радник

Крушевац

СПС

70.

Надежда Мандић

Економиста

Крушевац

ЈС