СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ
ОПШТИНСКИ ОДБОР СПС КРУШЕВАЦ
БРОЈ:108/06
21.10.2006.године.
КРУШЕВАЦ
Телефон-факс 442-015
www.sps-ks.org
mail: sps@sps-ks.org

ДЕЛЕГАТИМА VIII РЕДОВНЕ ИЗБОРНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ У КРУШЕВЦУ


На основу Статута Социјалистичке партије Србије и Одлуке о начину организовању СПС У Општини Крушевац

С А З И В А М

Осму редовну Конференцију Социјалистичке партије Србије у Општини Крушевац, за 6.новембар 2006. године (понедељак) у 15,30. часова у великој сали Дома синдиката у Крушевцу.


ДНЕВНИ РЕД:

1.Отварање Осме редовне изборне Конференције СПС у Општини Крушевац.

2.Избор радних тела:
а/радног председништва од 3.члана
б/верификационе комисје од 3.члана
г/кандидационе комисије од 3.члана
д/изборне комисије од 3.члана
е/записничара и два оверача записника

3.Разматрање и усвајање пословника Осме изборне Конференције СПС у Крушевцу.

4.Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинског одбора СПС Крушевац у периоду између 7. и 8. Конференције и упознавање са наредним задацима .органа и организације СПС у Општини Крушевац.


5.Разматрање и усвајање извештаја о раду Статутарне Комисије ОО СПС Крушевац.

6.Разматрање и усвајање извештаја о раду Надзоне комисије Општинског одбора СПС У Крушевцу.


7.ИЗБОР:
- Општинског одбора СПС Крушевац
- Председника Општинског одбора СПС Крушевац
- Избор делегата за 7.Конгрес СПС
- Избор кандидата за чланове Главног одбора СПС

П Р Е Д С Е Д Н И К

Општинског одбора СПС У Крушевцу

Владимир Тасић

ПРИЛОЗИ ЗА КОНФЕРЕНЦИЈУ

ПРЕДЛОЗИ ЗА ФУНКЦИЈЕ У ОО СПС КРУШЕВАЦ


1.ЗА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ОДБОРА СПС-а КРУШЕВАЦ:

Зебица -Мала Река-Тасић Владимир/; Витановац- Владимир Тасић/;*Мирко Томић*- Владимир Тасић/; Багдала- Владимир Тасић/; Драгомир Гајић- Владимир Тасић/; Расадник-Владимир Тасић/; Глободер- Владимир Тасић/; Пасјак- Владимир Тасић/; Уједињене Нације- ВладимирТасић/; Веселин Николић- Владимир Тасић/; Цар Лазар- Владимир Тасић/;Шавране-Јовановић Драган/;Беласица- Тасић Владимир/; Доња Пакашница- Тасић Владимир/;Ђунис-Владимир Тасић/;Јошије-Владимир Тасић/;М. Шиљеговац - Владимир Тасић/; Росица-Тасић Влада/;Рибарска Бања - Владимир Тасић/; Треботин-Владимир Тасић/; Зубовац- Владимир Тасић/; Гревци- Тасић Владимир/; Бољевац- Тасић Владимир/; Рибаре- Тасић Владимир/;Јасика-Владимир Тасић/;Кукљин-Владимир Тасић/; Кукљин- Тасић Владимир/;Бивоље-Тасић Владимир/;Гари-Владимир Тасић/;Брајковац-Владимир Тасић/; Дедина-Владимир Тасић/;Нада Марковић-Владимир Тасић/;Лукавац-Владимир Тасић/;Пепељевац -Тасић Владимир/;Текије-Владимир Тасић/;Капиђија-Владимир Тасић/;Наупаре-Драган Јовановић/; Каменаре-Владимир Тасић/;В. Шиљеговац -Владимир Тасић/;Штитаре-Владимир Тасић/; Мачковац-Раичевић Драгољуб/;Х.МилојеЗакић-Владимир Тасић, Синиша Максимовић, Раичевић Драгољуб, БојанаЂорђевић/;В. Крушевица-Тасић Владимир/; В. Головоде-Тасић Владимир, Раичевић Славољуб/; Г. Степош-Драган Јовановић, Слободан Лазић/;Коњух-Тасић Владимир/;Центар-Тасић Владимир/;


2.ЗА ПОТПРЕДСЕДНИКА ОО СПС-а КРУШЕВАЦ:

Зебица-Мала Река/Николић Живан,Лазић Слободан/;Витановац-Синиша Максимовић,Слободан Лазић, Пеко Радовић,Смиљковић Мирослав/ ; Багдала- Синиша Максимовић, Мирослав Смиљковић, Бојана Ђорђевић, Здравко Милојевић, Слободан Лазић, Керкез Слободан, Драгољуб Раичевић, Живан Николић /; Драгомир Гајић - Смиљковић Мирослав, Раичевић Драгољуб, Максимовић Синиша, Николић Живан, Лазић Слободан, Весковић Небојша/Расадник-Синиша Максимовић, Смиљковић Мирослав, Милојевић Здравко, Ђорђевић Бојана, Слободан Лазић, Милан Ђокић, Слободан Керкез, Живан Николић/; Глободер- Лазић Слободан, Драган Јовановић/; Пасјак- Синиша Мсксимовић, Драган Јовановић/;Уједињене Нације- Максимовић Синиша, Ђорђевић Бојана, Радовић Пеко, Раичевић Драгољуб/; Цар Лазар- Максимовић Синиша/;Шавране- Максимовић Синиша, Раичевић Драгољуб, Јовановић Мирко, Степановић Петар/;Доња Пакашница- Радовић Пеко, Максимовић Синиша, Радоица Милосављевић, Раичевић Драгоњуб, Мирко Јовановић, Ђунис- Живан Николић,Бојана Ђорђевић/;Јошије-Живан Николић,Бојана Ђорђевић/;М. Шиљеговац-Синиша Максимовић/; Треботин - Љубодраг Обрадовић/; В. Ломница –Вучићевић Дубравка/; Јасика - Раичевић Драгољуб/; Бивоље - Пантић Градимир/; Гари - Радовн Томашевић, Бранислав Карајовић, Бојана Ђорђевић/; Каоник - Иван Аксентијевић, Радиша Крстић, Петар Степановић, Синиша Максимовић, Бојана Ђорђевић/; Брајковац - Синиша Максимовић, Пеко Радовић, Раичевић Драгољуб, Мирко Јовановић/; Дедина - Бојана Ђорђевић, Синиша Максимовић/; Нада Марковић -Данијела Ерчевић/; Лукавац-Лазић Слободан, Керкез Слободан, Раичевић Драгољуб/; Пепељевац-Лазић Слободан, Ерчевић Данијела, Керкез Слободн, Раичевић Драгољуб/; Капиџија - Слободан Лазић, Синиша Максимовић/; Наупаре - Аксетијевић Иван, Раичевић Драгољуб/; Каменаре - Раичевић Драгољуб, Синиша Максимовић, Пеко Радовић, Мирко Јовановић, Бојана Ђорђевић/; В.Шиљеговац - Јованивић Мирко, Синиша Максимовић, Бојана Ђорђевић/; Штитаре - Синиша Максимовић, Раичевић Драгољуб, Ђорђевић Бојана/; Мачковац-Керкез Слободан/; Х.Милоје Закић-Раичевић Драгољуб/; В. Крушевица-Максимовић Синиша/; В. Головоде - Лазић Слободан, Максимовић Синиша/; Г. Степош - Владимир Тасић, Петар Степановић/; Коњух - Стефановић Мирослав/; Центар - Пеко Радовић, Керкез Слободан, Живан Николић, Лазић Слободан, Павић Љиљана/;


3.ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ОДБОРА СПС:

Зебица-Цветковић Славиша/; Витановац- Петронијевић Милан/; *М.Томић*- Мирјана Јовановић/; Багдала- Смиљковић Мирослав, Милојевић Здравко, Соколовић Ненад/; Драгомир Гајић- Милошевић Милан, Марковић Ненад/; Расадник- Манделц Зоран, Костић Миломир, Петровић Станимир, Рајковић Љиљана/; Глободер- Драгољуб Лапчевић, Радош Милосављевић/; Пасјак- Гвозденовић Веркан/; Уједињене Нације-Горан Ћирић/; Веселин Николић- Савић Радоје, Милојевић Владета/; Цар Лазар- Миљковић Гвозден, Миљковић Биљана, Ђорђевић Бојана/; Шавране-Миљковић Снежана, Миленковић Ружица/; Беласица- Јевгенијевић Драгоир/; Доња Пакашница-Радовић Пеко/; Ђунис-Владимир Тасић, Бојана Ђорђевић/; Јошје - Владимир Тасић, Горан Ћирић/; М. Шиљеговац - Љубиша Крстић/; Росица- Милојевић Небојша/; Рибарска Бања - Милетић Драгомир/; Треботин-Љубодраг Обрадовић/; В.Ломница -Димитријевић Љубиша, Царевић Невенка, Вучићевић Дубравка, Јаковљевић Љубодраг, Степановић Милован/; Зубовац- Костић Драгомир/; Гревци- Миљковић Момчило/; Бољевац- Ђорђевић Стадомир/; Рибаре- Николић Милан/; Јасика-Павловић Зоран, Рајковић Љубодраг/; Кукљин- Вулић С. Радомир/; Бивоље-Костић Миодраг/; Гари-Зоран Милтиновић; Каоник-Панић Мирослав, Малиша Панић/; Брајковац-Андрија Павловић/; Дедина-Радојица Милосављевић, Слободан Миладиновић/; Нада Марковић - Лазаревић Слободан, Бранислав Ђорђевић, Миодраг Нешић, Дејан Лазаревић/; Лукавац-Ивановић Веселин/; Пепељевац-Јеврић Милорад/; Капиџија-Лазић Слободан/; Наупаре-Петровић Бобан, Живомир Милићевић/;Каменаре-Радмир Петровић/; В. Шиљеговац -Богдановић Животије/; Штитаре-Јовановић Милорад/; Мачковац-Милојевић Слободан/; В. Крушевица -Црноглавац Миријана/; Г. Степош-Живан Николић/; Коњух-Вулић Влада/; Центар-Керкез Слободан, Манојло Стефановић, Радоица Милосављевић, Синиша Максимовић/;

4.ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ОДБОРА ОО СПС:


5.СЕКРЕТАРА ИО ОО СПС:

Витановац- Горан Ћирић/* М.Томић- Горан Ћирић/Зебица- Горан Ћирић/; Багдала- Синиша Максимовић, Ћирић Горан/; Драгомир Гајић-Ћирић Горан/; Расадник- Ћирић Горан, Раичевић Драгољуб/; Глободер- Синиша Максимовић/; Пасјак- Бојана Ђорђевић/; Уједињене Нације- Горан Ћирић/; Веселин Николић- Савић Радоје/; Цар Лазар- Милосављевић Радојица, Ђорђевић Бојана/;Шавране- Милосављевић Радјица/; Доња Пакашница- Ћирић Горан/;Ђунис-Горан Ћирић/;Јошије-Горан Ћирић/;М. Шиљеговац-Бојана Ђорђевић/;Росица-Радојица Милосављевић/; Рибарска Банја-Радјица Милосављевић/;Треботин-Ћирић Горан/; Зубовац- Радоица Милосављевић/; Гревци- Радојица Милосављевић/; Бољевац- Милосављевић Радоица/; Рибаре- Милосављевић Радоица/; Јасика-Горан Ћирић/; Бивоље-Горан Ћирић/;Гари-Горан Ћирић/; Брајковац-Горан Ћирић/; Дедина-Радоица Милосављевић/; Нада Марковић-Милосављевић Радоица, Петар Степановић/; Лукавац-Максимовић Синиша/; Пепељевац -Максимовић Синиша/; Текије-Радоица Милосављевић/; Капиџија-Синиша Максимовић/; Наупаре-Милосављевић Радоица/; Каменаре - Горан Ћирић/; В. Шиљеговац-Горан Ћирић/; Штитаре-Ћирић Горан/; Мачковац-Лазић Слободан/; Х.Милоје Закић-Ћирић Горан/; В. Крушевица-Ђорђевић Бојана/; В.Головоде-Ћирић Горан/; Г. Степош-Радоица Милосављевић/; Коњух-Горан Ћирић/; Центар-Горан Ћирић, Радоица Милосављевић/;


6.ДЕЛЕГАТА ЗА 8.ИЗБОРНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ:

Зебица- Цветковић Славиша/; Витановац- Новаковић Душан/;*М.Томић*- Јолић Срђан/;Багдала- Раденко Благојевић/; Драгомир Гајић- Пурић Милован, Шегрт Горан/; Расадник- Антовић Драган/;Глободер- Драгољуб Лапчевић, Марко Лапчевић, Радош Милосављевић, Славољуб Радосављевић/; Пајсак- Ристић Бане, Петровић Радослав, Гвозденовић Веркан, Ристић Ивана, Милетић Славољуб, Гвозденовић Милорад/;Уједињене Нације-Мирче Башић/; Веселин Николић- Стаматовић Драган/; Цар Лазар- Омић Илија, Градимир Карајовић, Дејан Јовановић/;Шавране- Вујичић Миодраг/;Беласица- Јевгенијевић Драгомирк, Миленковић Мирослав/;Доња Пакашница-Радовић Пеко/;Ђурнис-Митић Синиша/;Јошије-Милосављевић Љубиша, Чупић Радивоје, Милосављевић Јордан/;М. Шињеговац-Љубиша Крстић,/; Росица-Миловановић Небојша/;Рибарска Банја-Миленковић Радиша/;Треботин-Љубодраг Обрадовић/;В. Ломница- Царевић Невенка, Вучићевић Дубравка, Јаковљевић Љубодраг, Димитријевић Љубиша/; Зубовац- Петровић Стана/; Гревци- Младеновић Драган/; Бољевац- Павловић Миросав/; Рибаре- Јевтић Љубинка/; Јасика-Бојковић Љубодраг, Макргић Владета/; Кукљин- Ракић М. Герасим/; Бивоље-Степић Бане, Станковић Миодраг/; ГариЗоран Милутиновић/; Каоник-Малиша Панић, Иван Аксентијевић/; Брајковац-Андрија Павловић/; Дедина-Радоица Милосављевић/; Нада Марковић-Гајић Радман/; Лукавац-Ивановић Марко/; Пепељевац-Радојковић Душко/; Текије-Рајковић Остоја/; Капиџија - Слободан Лазић, Ивановић Милисав/; Наупаре-Жујић Живорад/; Каменаре-Радовановић Слободан/; В.Шиљеговац-Тодосијевић Радослав/; Штитаре-Јовановић Милорад/; Мачковац-Милојевић Слободан/; Х.Милоје Закић-Петар Пуношевац/; В. Крушевица-Црноглавац Миријана/; В Головоде  - Павловић Радослав/; Г. Степош - Драгиша Ђокић/; Коњух - Чолић Драгиша/; Центар-Душица Бојовић, Тасић Александар/;


7.ДЕЛЕГАТА ЗА 7. КОНГРЕС СПС:

Зебица- Цветковић Славиша/; Витановац- Петронијевић Милан/; *М:Томић*- др Мира Цековић/; Багдала- Милан Ђокић/; Драгомир Гајић- Јовановић Слободан/; Расадник- Милан Ђокић, Костић Радослав/; Глободер- Драгољуб Лапчевић, Радош Милосављевић, Марко Лапчевић/; Пасјак-Гвозденовић Веркан, Милетић Славољуб/;Уједињене Нације-Лукић Милорад/; Цар Лазар- Гилић Биљана, Дејан Јовановић/;Шавране-Костић Радослав, Вујичић Миодраг/;Јевгенијевић Драгимир/;Доња Пакашница- Радовић Пеко/; Ђунис - Митић Синиша/;Јошије-Милосављевић Љубиша/;М, Шиљеговац-Љубиша Крстић/; Треботин - Љубодраг Обрадовић/; В. Ломница- Царевић Невенка/;Јасика-Раковић Љубодраг/; Кукљин- Николић В. Небојша/; Гари-Зоран Милутиновић, Мирко Васиљевић/;Каоник-Радомир Гајић, Мирослав Панић Малиша Панић/;Брајковац-Андрија Павловић/;Дедина-Владимир Тасић, Радоица Милосављевић, Синиша Максимовић, Раичевић Драгољуб/;Нада Марковић-Денић Мирољуб/; Лукавац - Ивановић Марко/; Пепељевац - Радојковић Душко/; Текије-Рајковић Остја/;Наупаре-Николић Горан/; Каменаре - Мирослав Сибиновић, Радомир Петковић/; В, Шиљеговац-Тодосијевић Радослав/; Штитаре - Јовановић Драгиша/; Мачковац-Милојевић Слободан, Миленковић Слободан, Ђокић Славољуб/; Х.Милоје Закић - Тасић Владимир/; В. Крушевица-Црноглавац Миријана/; В Головоде-Раичевић Драгољуб/; Г. Степош - Живан Николић/; Коњух-Вулић Влада/; Центар-Душица Бојовић, Анита Цепојевић/;


8.СТАТУТАРНА КОМИСИЈА:

Витановац - Соколовић Милосав/; Багдала- Радеко Благојевић/; Драгомир Гајић - Бутковић Мирјана/; Расадник- Ђорђевић Боривоје/; Глободер- Славољуб Радосављевић/; Пасјак- Милетић Миломир/; Уједињене Нације- Раковац Мирко/; Треботин-Синиша Максимовић/; Јасика-Рајковић Љубодраг, Макргић Владета/; Бивоље-Костић Дејвид/; Гари-Мирко Нериловић/; Каоник-Драгиша Аксентијевић/; Нада Марковић-ДЕЈАН Лазаревић, Данијела Ерчевић/; Лукавац-Горан Ћирић/; Пепељевац-Ћирић Горан/; Капиџија-Лазић Бојан/; Мачковац-Вучић Милош/; Х.Милоје Закић-Петар Пуношевац, Ћирић Горан/; В. Крушевица-Павловић Милвоје/; В. Головоде-Павловић Радослав/;


9.НАДЗОРНИ ОДБОР:

Витановац- Драгомир Тришић /; Багдала- Миљко Младеновић/; Драгомир Гајић- Јаковљевић Рада/; Расадник- Антовић Драган/; Глободер- Радош Милосављевић/; Пасјак- Ристић Бане/; Уједињене Нације-Мирчета Башић/; Треботин-Симић Раде/ Јасика-Цекић Драгољуб/; Бивоље-Станковић Бане/; Гари-Братислав Груичић/; Каоник-Борислав Стевановић/ Нада Марковић-Весић Ђорђе/; Пепељевац-Јеврић Милорад/; Капиђија-Миљковић Живота/; Мачковац-Бићанин Момир/; Х:МилојеЗакић-Владимир Тасић/; В. Крушевица-Палуровић Зоран/; В. Головоде-Живојиновић Радивоје/;ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА ЗА НАЈОДОГОВОРНИЈЕ ФУНКЦИЈЕ У СПС-у

1.ПРЕДСЕДНИК СПС: 

Зебица-Драган Јовановић/, Витановац- Владимир Тасић/* М:Томић*- Вучелић Милорад, Драган Јовановић, Зоран Анђелковић/; Багдала- Владимир Тасић, Милорад Вучелић, Ратко Марковић, Бранко Ракић, Ивана Жигон/; Драгомир Гајић- Милорад Вучелић, Тасић Владимир, Анђелковић Зоран/; Расадник- Милорад Вучелић, Ратко Марковић, Владимир Тасић, Бранко Ранић/; Глободер- Владимир Тасић/; Пасјак- Зоран Анђелковић/; Уједињене Нације - Зоран Анђелковић, Владимир Тасић, Милутин Мркоњић/; Веселин Николић - Владимир Тасић/; Цар Лазар- Вучелић Милорад/; Доња Пакашница - Владимир Тасић, Зоран Анђелковић/; Ђунис-Милутин Мркоњић/; Јошје-Милутин Мркоњић/; М. Шиљеговац - Владимир Тасић, Зоран Анђелковић/; Треботин - Милорад Вучелић/; Јасика- Жарко Обрадовић, Миломир Минић/; Рибарска Бања- Зоран Анђелковић/; Гревци- Зоран Анђелковић/; Зубовац- Зоран Анђелковић/; Росица-Зоран Анђелковић/; Рибаре- Зоран Анђелковић/; Бивоље-МихајлоМарковић/; Гари-Владимир Тасић/; Брајковац-Владимир Тасић, Зоран Анђелковић/; Дедина-Зоран Анђелковић, Владимир Тасић/; Нада Марковић-Владимир Тасић, Александар Вулин, Милица Арежанин, Жарко Обрадовић, Милорад Вучелић/; Лукавац-Зоран Анђелковић, Милорад Вучелић/; Пепељевац- Вучелић Милорад, Мркоњић Милутин/; Капиђија-Ивица Дачић, Милорад Вучелић, Жарко Обрадовић/; Каменаре- Ивица Дачић, Бранко Ракић/; В.Шиљеговац-Милутин Мркоњић, Зоран Анђелковић/; Штитаре-Зоран Анђелковић, Владимир Тасић/; Мачковац-Милутин Мркоњић/; Х:Милоје Закић-Милутин Мркоњић/;В. Крушевица-Тасић Владимир/; В. Головоде-Милорад Вучелић, Ратко Марковић, Михајло Марковић, Бранко Ракић/; Г. Степош-Милорад Вучелић/; Коњух-Милорад Вучелић/; Центар-Вучелић Милорад, Жарко Обрадовић, Зоран Анђелковић, Милутин Мркоњић/;


2.ПРЕДСЕДНИК ГО СПС:

Зебица- Ивица Дачић/ Витановац/Драган Јовановић,Зоран Анђелковић/* М.Томић- Зоран Анђелковић/; Багдала- Жарко Обрадовић, Слободан Керкез/; Драгомир Гајић- Владимир Тасић/; Расадник- Слободан Керкез/; Глободер- Милорад Вучелић/; Пасјак- Владимир Тасић/; Уједињене Нације-Драган Јовановић/; Шавране-Вучелић Миодраг/; Доња Пакашница-Јовановић Драган/; Ђунис-Јовановић Драган/; Јошије-Драган Јовановић/; М. Шиљеговац-Владимир Тасић, Зоран Анђелковић/;; Треботин-Жарко Обрадовић/; В. Ломница- Тасић Владимир/;; Бољевац- Анђелковић Зоран /;Јасика- Вучелић Милорад/; Бивоље-Тасић Владимир/; Гари-Жарко Обрадовић/; Брајковац-Јовановић Драган/; Дедина- Зоран Анђелковић/; Нада Марковић-Жарко Обрадовић/; Лукавац-Обрадовић Жарко/; Пепељевац-Зпран Анђелковић, Обрадовић Жарко/; Капиџја-Жарко Обрадовић/; Каменаре-Драган Јовановић, Владимир Тасић/; В.Шиљеговац-Драган Јовановић/; Штитаре-Јовановић Драган/; Мачковац-Михајло Марковић/; В. К рушвица-Драган Јовановић/; В. Головоде-Драган Јовановић, Жарко Обрадовић/;


3.ЧЛАНА ГО СПС:

Зебица-Тасић Владимир,Ђорђевић Бојана,Живан Николић/,Витановац- Бојана Ђорђевић, Владимир Тасић, Слободан Лазић, Живан Николић/; *М.Томић*-Владимир Тасић/; Багдала- Бојана Ђорђевић, Владимир Тасић, Слободан Лазић/; Драгомир Гајић- Драган Јовановић, Живан Николић, Бојана Ђорђевић/; Расадник- Владимир Тасић, Ђорђевић Бојана, Лазић Слободан/; Глободер- Влада Тасић/; Пасјак- Синиша Максимовић, Бојана Ђорђевић/; Уједињене Нације-Владимир Тасић, Миксимовић Синиша, Ђорђевић Бојана/; Веселин Николић- Николић Живан/; Цар Лазар- Јовановић Драган/;Шавране- Тасић Владимир, Аксентијевић Иван, Степановић Петар/;Доња Пакашница- Владимир Тасић, Бојана Ђорђевић/; Ђунис-Владимир Тасић/; Јошје-Владимир Тасић, Бојана Ђорђевић/; М.Шиљеговац-Владимир Тасић, Синиша Максимовић, Бојана Ђорђевић/; Росица-Живан Николић/; Рибарска Бања- Живан Николић/; Треботин-Владимир Тасић, Живан Николић, Синиша Максимовић, Љубодраг Обрадовић, Мирко Јовановић, Горан Ћирић/; Зубовац- Николић Живан/; Гревци- Николић Живан/;  Бољевац- Живан Николић/; Рибаре- Живан Николић/; Јасика-Тасић Владимир,Раичевић Драгољуб/;Бивоље-Тасић Владимир/; Гари-Бојана Ђорђевић/; Брајковац-Владимир Тасић, Бојана Ђорђевић/; Дедина-Владимир Тасић, Синиша Максимовић/; Нада Марковић-Владимир Тасић, Данијела Ерчевић, Мирољуб Денић/; Лукавац-Владимир Тасић, Максимовић Синиша, Драгољуб РаичевићСлободан Керкез/; Пепељевац-Максимовић Синиша, Слободн Керкез/; Текије-Тасић Владимир/; Капиџија-Владимир Тасић, Драган Јовановић, Синиша Максимовић, Лазић Слободан, Живан Николић/; Наупаре-Владимир Тасић, Степановић Петар/; Каменаре-Владимир Тасић, Мирко Јовановић/; В.Шиљеговац-Владимир Тасић/; Штитаре-Владимир Тасић, Бојана Ђорђевић, Раичевић Драгољуб/; Мачковац-Влада Тасић/; В. Крушевица-Тасић Владимир, Ђорђевић Бојана, Максимовић Синиша/;В. Головоде-Тасић Владимир, Драгољуб Раичевић, Живан Николић/; Г. Степош-Владимир Тасић, Раичевић Драгољуб, Слободан Лазић/; Коњух-Владимир Тасић/; Центар- Владимир Тасић, Бојана Ђорђевић, Керкез Слободан, Драган Јовановић, Живан Николић/;

4.ЧЛАНА ИО ГО СПС:


5.ПОТПРЕДСЕДНИКА ГО:


6.ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА СПС:

Зебица- Зоран Анђелковић/; Витановац- Жарко Обрадовић,Зоран Анђелковић/;*М.Томић*- Зоран Анђелковић/; Багдала- Жарко Обрадовић, Александар Вулин, Ратко Зечевић, Зоран Анђелковић/; Драгомир Гајић- Зоран Анђелковић, Жарко Обрадовић/; Расадника- Анђелковић Зоран, Обрадовић Жарко/; Глободер - Анђелковић Зоран/; Пасјак-Ивица Дачић/; Уједињене Нације- Анђелковић Зоран/; Шавране- Жарко Обрадовић/; Доња Пакашница - Зоран Анђелковић/; Ђунис-Зоран Анђелковић/; Јошје- Зоран Анђелковић/; М. Шиљеговац-Зоран Анђелковић/; Треботин-Зоран Анђелковић/; В. Ломница- Ћирић Горан/; Јасика-Анђелковић Зоран/; Бивоље-Зоран Анђелковић/; Гари-Зоран Анђелковић/; Брајковац-Зоран Анђелковић/; Дедина-Драган Јовановић/; Нада Марковић-Зоран Анђелковић, Урош Шуваковић/; Лукавац-Бранко Ружић/; Пепељевац-Ружић Бранко, Бајатовић Душан/; Капиџија-Зоран Анђелковић/; Каменаре-Жарко Обрадовић/; В.Шиљеговац-Зоран Анђелковић/; Штитаре-Зоран Анђелковић/; Мачковац-Анђелковић Зоран/; В. Крушевица-Зоран Анђелковић/; В. Головоде-Зоран Анђелковић/; Г. Степош-Александар Вулин, Анђелковић Зоран/; Коњух-Александар Вулин/; Центар-Александар Вулин/;

ПРОЧИТАЈТЕ ЗАПИСНИК СА ИЗБОРНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ СПС-а КРУШЕВАЦ


SPS-KS.ORG © - Sva prava zadržana.
HVALA NA POSETI !
POSETITE NAS PONOVO !