foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Претрага

Најновије вести

Nov koalicioni sporazum u Kruševcu - 26.06.2014.
Autor ljuba   
Friday, 26 June 2009
26.јуна 2009. године у хотелу Рубин подписан је коалициони споразум о формирању органа скупштине града Крушевца, градске управе, градских јавних предузећа и установа. Споразум су подписали градски одбори ДС-а, СПС-а, ЈС-а и Г17 ПЛУС. 


Подписивање споразума


Прва честитке између ДС-а и СПС-а


Честитке


Следи рад у интересу грађана Крушевца


Обраћање кандидата за градоначелника Крушевца Десимира Павловића


Нови тандем - Десимир Павловић и Радојица Милосављевић


И они су присуствовали подписивању споразума


Долазак у хотел Рубин


Пиће после подписивања споразума


Слика за успомену

КОАЛИЦИОНИ СПОРАЗУМ ДС-СПС-ЈС-Г17ПЛУС

Градски одбор Демократске странке Крушевац, Градски одбор Социјалистичке партије Србије Крушевац, Градски одбор Јединствене Србије Крушевац, Градски одбор Г17 плус, у циљу преузимања одговорности за остваривање визије развоја и сврставања Крушевца у најразвијеније градове у Србији закључили су 26.06.2009. године

КОАЛИЦИОНИ СПОРАЗУМ О ФОРМИРАЊУ ОРГАНА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА,
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, ГРАДСКИХ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА

Члан. 1.

Уговарачи су се споразумели да овим Споразумом, одборничке групе "За европску Србију", Социјалистичке партије Србије - Партије уједињених пензионера, Јединствене Србије и Г17плус у Скупштини града Крушевца, формирају органе Скупштине града Крушевца, Градске управе Крушевац, јавних предузећа и установа чији је оснивач град Крушевац, а у циљу остваривања надлежности локалне самоуправе.

Члан 2.

Начела које су уговараче определила за међусобну сарадњу у остваривању функција локалне самоуправе у граду Крушевцу су: 1. Слободно изражена воља у остваривању сарадње уз поштовање изборног резултата постигнутог на изборима 11.05.2008.године. 2. Привредни и комунални опоравак града. 3. Политичка и финансијска децентрализација 4. Коришћење принципа солидарности, равноправности, рационализације и штедње у изради и реализацији програма развоја и функционисања власти. 5. Равномеран развој града и села. 6. Модерна и ефикасна градска управа. 7. Социјално одговорна власт која ће посебно водити рачуна о здравственој заштити, наталитету, младима, породици и образовању.

Члан 3.

Сва питања којима се детаљно регулише сарадња ЗЕС, СПС - ПУПС, ЈС И Г17ПЛУС, биће регулисана посебним Споразум.

Члан 4.

Овај споразум је отворен и за друге одборничке групе у Скупштини града Крушевца које прихватају начела на којима је споразум закључен.

Члан 5.

Споразум ступа на снагу даном потписивања, а примењиваће се од тренутка упућивања захтева одборничких група ЗЕС, СПС- ПУПС, ЈС и Г17плус Скупштини
града Крушевца за заказивање седнице Скупштине града Крушевца на којој би се према предложеном дневном реду изабрало руководство Скупштине града Крушевца.

Члан 6.

Овај Споразум је сачињен у 8 истоветних примерака од којих се по два налазе код сваке уговорне стране. У Крушевцу 26.06.2009. године

ГРАДСКИ ОДБОР ДС КРУШЕВАЦ
ГРАДСКИ ОДБОР СПС КРУШЕВАЦ
ГРАДСКИ ОДБОР ЈС КРУШЕВАЦ
ГРАДСКИ ОДБОР Г17 ПЛУС
Poslednji put ažurirano ( Tuesday, 30 June 2009 )