foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Претрага

Најновије вести

СИНИША МАКСИМОВИЋ, овлашћени  представник Посланичке групе Социјалистичке партије Србије на Деветом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије у заједничком јединственом претресу о сету  закона о потврђивању више безбедоносних  споразума између Владе Републике Србије и других држава ( Словенија, Македонија, Босна и Херцеговина, Чешка, САД) који се односе на  размену и узајамну заштиту тајних података о Предлогу Одлуке о употреби и учешћу припадника Војске Србије у мировној операцији УН у Централноафричкој Републици (MINUSCA) и војној операцији Европске уније у Централноафричкој Републици (EUFOR RCA) у 2014. години:

“Овај сет закона о међународним споразумима о којима данас расправљамо садржи 16 разнородних споразума из више области друштвеног живота. Сви они су плод добре билатералне и мултилатералне сарадње наше државе са другим европским и светским државама.

Иако је сваки од ових споразума важан, ја ћу се данас осврнути на сет закона који се односе на заштиту тајних података и тајних војних података.

Овакве споразуме Србија је потписала, а ми их сада потврђујемо, са неколико земаља у окружењу, као и са другим државама. То су уговори са Словенијом, БиХ, Македонијом, Чешком и САД.

 

Такође, у сету аката који се тичу војно-безбедносног сектора јесте и Одлука о употреби и учешћу припадника Војске Србије у мировној операцији УН у Централноафричкој Републици и војној операцији ЕУ у овој држави.

Наведени споразуми се односе на начин размене и заштите тајних података, односно поступања са њима и њихову класификацију.

Резултат усвајања оваквих врста споразума јесте добар постигнути ниво билатералне сарадње, чиме се обезбеђују још бољи свеукупни политички, економски односи држава потписница.

Усвајање ових споразума се, пре свега, додатно потврђују и унапређују односи у области безбедности, што је данас од кључног значаја за државе које се међусобно сматрају савезницима.

Ови споразуми су битни за Србију из разлога што их потписује не само са државама у региону, него и са другим државама, што може уједно допринети и нашој али и европској, светској безбедности. На тај начин активно делујемо и стварамо услове заједничког деловања против свих изазова, ризика, претњи којима смо изложени.

Указао бих и на чињеницу да је за потребе ових врста споразума формиран и Централни регистар за стране тајне податке у оквиру Канцеларије савета за националну безбедност и заштиту тајних података, као и подрегистри у Министарству спољних послова, мисијама Србије при НАТО и EУ, МУП-у, Министарству одбране и БИА.

Овакво законско решење омогућава бољу контролу и смањује могућности злоупотребе података, јер ће се тачно знати ко рукује регистрима. Обавезе из споразума се реализују бољом организацијом и неће представљати додатни финансијски трошак за државни буџет.

Када је у питању Одлука о употреби и учешћу Србије у мировној операцији  Уједињених нација и војној операцији ЕУ у Централноафричкој Републици, вероватно је дилема зашто се она сада потврђује. Она није била обухваћена Годишњим планом употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама за 2014. годину. Разлог је у томе што су мисије и УН и ЕУ у Централноафричкој Републици успостављене тек почетком ове године, војна операција ЕУ, 28. јануара 2014. године, а мировна операција УН, 10. априла 2014. године, дакле, после усвајања годишњег плана за 2014. годину.

Управо чињеница да је Србија, односно Војска Србије позвана да учествује у овој мисији указује да је Србија препозната као поуздан партнер и активан чинилац очувања међународног мира и безбедности у свету. О учешћу у овој мултинационалној мисији, Србија истовремено испуњава и своје међународне обавезе и доказује своју опредељеност да допринесе безбедности. Истовремено, учествовањем у мисији ЕУ Србија показује своје европско опредељење, односно допринос заједничкој безбедносној и одбрамбеној политици ЕУ.

Ситуацију у Централноафричкој Републици карактерише сукоб на верској и етничкој основи, велики број интерно расељених лица, претња поделе државе и непотпуна контрола централне власти на целој територији.

Србија ће у овој мултинационалној мисији допринети са преко 70 својих припадника, које ће чинити штабни официри и медицинско особље. Финансијска средства за учешће у овој мисији, која износе 74 милиона динара, обезбеђена су у буџету 44 милиона, а 30 милиона динара обезбеђују УН.

Напоменуо бих да Војска Србије и сада активно учествује у осам мировних мисија са 214 својих припадника. За похвалу је што је министар Гашић, за врло кратко време обишао више континената наших мировних представника и тако им одао захвалност и признање, а на тај начин показао да је наша земља одана миру.

Споразум између Владе Републике Србије и Владе САД у вези са безбедносним мерама за заштиту војних података има посебан значај, полазећи од чињенице да је сарадња у области војне сарадње са САД на доста развијеном нивоу.

Посланици СПС ће подржати законе о којима сам говорио, као и остале законе из овог обједињеног претреса”.

 

https://www.youtube.com/watch?v=7paWUak3m1Y