Радосав Јовановић, власник расадника "Александар" из Малог Шиљеговца, приступио у чланство Социјалистичке партије Србије.

Радосав Јовановић, власник расадника "Александар" из Малог Шиљеговца, један од већих произвођача украсног дрвећа и највећи донатор садница грађанима града Крушевца за 2013. годину (преко 1000 садница) приступио је у чланство Социјалистичке партије Србије. Иначе Радосав Јовановић је препознатљив као учесник у бројним хуманитарним акцијама озелењавања школских дворишта, паркова и других градских простора...

Радосав Јовановић, власник расадника "Александар" из Малог Шиљеговца
подписује приступницу за СПС
Добродошао!