ОДБОРНИЦИ СПС-а 2012

ОДБОРНИЦИ СПС-а у Скупштини Града Крушевца

Синиша Максимовић

Десанка Шљивић

Мр Милош Обрадовић

Јелена Ђорђевић

Иван Аксентијевић

Милутин Тасић

Живан Николић

Мр Петар Степановић-Пепи