foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Претрага

Најновије вести

ИЗБОРИ 2006 - КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА
ОПШТИНСКОГ ОДБОРА СПС-а КРУШЕВАЦ

У просторијама СПС-а у Крушевцу, Обилићева 30, 17.11.2006. године одржана је прва, конститутивна седница општинског одбора СПС-а Крушевац.


На седници, којом је председавао Владимир Тасић, Председник општинског одбора СПС-а Крушевац,  конституисан је општински одбор који је затим изабрао 6 Подпредседника општинског одбора, Извршни одбор и Секретара извршног одбора СПС-а Крушевац.

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ОДБОРА СПС-а КРУШЕВАЦ:

1. ЦВЕТКОВИЋ СЛАВИША ЗЕБИЦА
2. ЈОВАНОВИЋ МИРЈАНА ЧУПИЋЕВА 33
3. мр.СМИЉКОВИЋ МИРОСЛАВ Р. ЈАКОВЉЕВИЋА 100
4. МИЛОЈЕВИЋ ЗДРАВКО КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ 2
5. ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН ПЕЋКА 64
6. СОКОЛОВИЋ НЕНАД  
7. МИЛОШЕВИЋ МИЛАН ХАЈДУК ВЕЉКОВА 33
8. МЕНДЕЛЦ ЗОРАН  БРАЋЕ ЂОКИЋ 3
9. КОСТИЋ МИОМИР ШАВРАНЕ
10. ПЕТРОВИЋ СТАНИМИР НАС. В.П. ДОМ 4/4
11. РАЈКОВИЋ ЉИЉАНА 4. ЦР. ПРОЛ. БР. К2/1
12. ЛАПЧЕВИЋ ДРАГОЉУБ МС ГЛОБОДЕР
13. ЋИРИЋ ГОРАН ШУМАДИЈСКА 25/1
14. СТЕПАНОВИЋ БРАНИСЛАВА КОСОВСКА
15. МИЉКОВИЋ БИЉАНА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА
16. КАРАЈОВИЋ БРАНИСЛАВ КРУШЕВАЦ
17. НИКОЛИЋ ЖИВАН КРУШЕВАЦ
18. ВУЛИЋ ВЛАДА МС КОЊУХ
19. др. КЕРКЕЗ СЛОБОДАН ЈНА 55/6
20. СТЕФАНОВИЋ МАНОЈЛО СИНЂЕЛИЋЕВА 9/27
21. МАКСИМОВИЋ СИНИША ГАЗИМЕСТАНСКА
22. БАБИЋ МИЉАНА МС ЦАНКАРЕВА 16/18
23. ИВАНОВИЋ МАРКО МС ЛУКАВАЦ
24. ТАСИЋ МИЛУТИН МС ШУМАТОВАЧКА 15/6
25. СМИЉКОВИЋ ИВАН МС Р. ЈАКОВЉЕВИЋА 100
26. МИЛОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА МС КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ 2
27. РАДУЛОВИЋ ДУШАН МС ПЕПЕЉЕВАЦ
28. АШАНИН СОЊА МС СИНЂЕЛИЋЕВА 19/27
29. ИВАНОВИЋ РАДОСЛАВ МС ЧИТЛУК
30. СТАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР МС ПАРУНОВАЦ
31. БРКИЋ ДАЛИБОР МС ТРЕБОТИН
32. ЂОРЂЕВИЋ БОЈАНА ДАМЊАНА МАКСИЋА 25
33. МИЉКОВИЋ ГВОЗДЕН ВОЈВОДЕ ПУТНИКА
34. ЈЕВГЕНИЈЕВИЋ ДРАГОМИР БЕЛАСИЦА
35. РАДОВИЋ ПЕКА ПАКАШНИЦА
36. др. ЦАРЕВИЋ НЕВЕНКА В. ЛОМНИЦА
37. КРСТИЋ ЉУБИША М. ШИЉЕГОВАЦ
38. МИЛОЈКОВИЋ НЕБОЈША РОСИЦА
39. МИЛЕТИЋ ДРАГОМИР РИБАРСКА БАЊА
40. ОБРАДОВИЋ ЉУБОДРАГ ТРЕБОТИН
41. МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН ТРЕБОТИН
42. ЈАКОВЉЕВИЋ ЉУБОДРАГ В. ЛОМНИЦА
43. ПАВЛОВИЋ МИЛИСАВ КРУШЕВАЦ
44. НИКОЛИЋ МИЛАН РИБАРЕ
45. РАЈКОВИЋ ЉУБОДРАГ ЈАСИКА
46. ВУЛИЋ РАДОМИР КУКЉИН
47. КОСТИЋ МИОДРАГ САВЕ МИЛОШЕВИЋА 79
48. МИЛУТИНОВИЋ ЗОРАН ГАРИ
49. ЈОВАНОВИЋ МИРКО др.ЈОВАНОВИЋА Ш. 9/9
50. АКСЕНТИЈЕВИЋ ИВАН КАОНИК
51. ПАВЛОВИЋ АНДРЕЈА БРАЈКОВАЦ
52. МИЛОСАВЉЕВИЋ РАДОЈИЦА ЈНА 55/4
53. ЛУКИЋ МИЛОРАД  
54. ИВАНОВИЋ ВЕСЕЛИН ЛУКАВАЦ
55. ЈЕВРИЋ МИЛОРАД ПЕПЕЉЕВАЦ
56. ЛАЗИЋ СЛОБОДАН КАПИЏИЈА
57. ПЕТРОВИЋ БОБАН НАУПАРЕ
58. МИЛИЋЕВИЋ ЖИВОМИР НАУПАРЕ
59. ПЕТКОВИЋ РАДОМИР КАМЕНАРЕ
60. МИЛОЈЕВИЋ СЛОБОДАН МАЧКОВАЦ
61. ЦРНОГЛАВАЦ МИРЈАНА В. КРУШЕВАЦ
62. др. ЦЕКОВИЋ МИРОСЛАВА ЧОЛАК АНТИНА
63. ЈОВАНОВИЋ МИЛОРАД ШТИТАРЕ
64. ЕРЧЕВИЋ ДАНИЈЕЛА  
65. ОМИЋ ИЛИЈА БАЛШИЋЕВА
66. ТОМИЋ РАДОЈКО ОБИЛИЋЕВА
67. ТОМАШЕВИЋ РАДОВАН ТОПЛИЧИНА
68. ДЕНИЋ МИРОЉУБ СРЂАНА РОДИЋА 74
69. РАДОВИЋ РАДОСЛАВ В. ТОДОРОВИЋА 34
70. РАДОВИЋ ДАНИЈЕЛА В. ТОДОРОВИЋА 34
71. мр. ПАВЛОВИЋ СЛОБОДАН БЛАГОЈА ПАРОВИЋ 2/26
72. ПУНОШЕВАЦ ПЕТАР МАРТОВСКИХ ЖРТАВА
73. ЦВЕТКОВИЋ РАДЕ СРНДАЉСКА 1
74. ЈОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ РАСАДНИК 2
75. ЛАПЧЕВИЋ МАРКО ГЛОБОДЕР
76. СТЕФАНОВИЋ МИРОСЛАВ КОЊУХ
77. ПАНТИЋ МИЛОРАД ЛАЗАРЕВАЦ
78. ВУЈИЧИЋ РАДОМИР М. ОРЛОВИЋА
79. МУТАТОВИЋ БИЉАНА С. МИЈАТОВИЋА
80. ПОПОВИЋ МИЛОВАН М. КУПЦИ
81. ТОДОРОВИЋ ЉУБОДРАГ Б.ВОДА
82. БЛАГОЈЕВИЋ ДУШАН В.КУПЦИ
83. СТЕПАНОВИЋ ПЕТАР ШАВРАНЕ
84. МИЛОШЕВИЋ ДРАГИША ТЕКИЈЕ
85. ЈЕВТИЋ РАДМАН ШОГОЉ
86. РАИЧЕВИЋ ДРАГОЉУБ В.ГОЛОВОДЕ
87. СПАСОВ ЉУБИША МУДРАКОВАЦ
88. МИЛЕТИЋ ДРАГИ КРВАВИЦЕ
89. ЧУПИЋ СРЂАН ЈОШЈЕ
90. ПЕТРОНИЈЕВИЋ ЗОРАН ЈАБЛАНИЦА
91. ПЕТРОНИЈЕВИЋ РУЖИЦА МС ЈАБЛАНИЦА
92. ТРИЧКОВИЋ СОЊА МС ДЕДИНА
93. МИЛОЈЕВИЋ МАРИЈА МС МАЧКОВАЦ
94. САВИЋ ДАНИЈЕЛ МС В. РАДОВИЋА
95. РАНЂЕЛОВИЋ ДЕНИС МС ЛУКАВАЦ


За подпреседнике су на предлог председника СПС-а Крушевац Владимира Тасића изабрани :

1.ЛАЗИЋ СЛОБОДАН из КАПИЏИЈЕ -  локална управа


2.МИЛОСАВЉЕВИЋ РАДОЈИЦА из ДЕДИНЕ - привреда

3.СТЕПАНОВИЋ ПЕТАР из ШАВРАНА  - пољопривреда

4.СИНИША МАКСИМОВИЋ  из КРУШЕВЦА - друштвене делатности

5.ИВАН АКСЕНТИЈЕВИЋ из КАОНИКА - омладина и спорт

6.ПЕТРОНИЈЕВИЋ РУЖИЦА из ЈАБЛАНИЦЕ -  млади социјалиста


ЗА ИЗВРШНИ ОДБОР СПС-а КРУШЕВАЦ ИЗАБРАНИ СУ:

1.ЦВЕТКОВИЋ СЛАВИША - ЗЕБИЦА
2.ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН - КРУШЕВАЦ
3.МИЛОЈЕВИЋ ЗДРАВКО - КРУШЕВАЦ
4.МИЛОШЕВИЋ МИЛАН  - КРУШЕВАЦ
5.ЋИРИЋ ГОРАН  - БИВОЉЕ
6.КАРАЈОВИЋ БРАНИСЛАВ - КРУШЕВАЦ
7.НИКОЛИЋ ЖИВАН - КРУШЕВАЦ
8.ДР СЛОБОДАН КЕРКЕЗ - КРУШЕВАЦ
9.Мр МИРОСЛАВ СМИЉКОВИЋ - КРУШЕВАЦ
10.ЂОРЂЕВИЋ БОЈАНА  - КРУШЕВАЦ
11.РАДОВИЋ ПЕКО - ПАКАШНИЦА
12.ДР НЕВЕНКА ЦАРЕВИЋ - В.ЛОМНИЦА
13.КРСТИЋ ЉУБИША - М.ШИЉЕГОВАЦ
14.ОБРАДОВИЋ ЉУБОДРАГ - ТРЕБОТИН
15.ЈОВАНОВИЋ МИРКО - ШАШИЛОВАЦ
16.ПАВЛОВИЋ АНДРЕЈА - БРАЈКОВАЦ
17.ПЕТКОВИЋ РАДОМИР - КАМЕНАРЕ
18.ТОМИЋ РАДОЈКО - КРУШЕВАЦ
19.ДЕНИЋ МИРОЉУБ - КРУШЕВАЦ
20.ЦВЕТКОВИЋ РАДЕ - В.ГОЛОВОДЕ
21.ЛАПЧЕВИЋ МАРКО - ГЛОБОДЕР
22.БЛАГОЈЕВИЋ ДУШАН - В.КУПЦИ

23.ПЕТРОНИЈЕВИЋ ЗОРАН - ЈАБЛАНИЦА
24.МИЛОШЕВИЋ ДРАГИША - ТЕКИЈЕ
25.ВУЛИЋ ВЛАДА  - КОЊУХ

 

ЗА СЕКРЕТАРА ИЗВРШНОГ ОДБОРА СПС-а КРУШЕВАЦ  ИЗАБРАН ЈЕ :

ЋИРИЋ ГОРАН

ЧЛАНОВИ СТАТУТАРНЕ КОМИСИЈЕ СПС-а  КРУШЕВАЦ СУ:

1.СОКОЛОВИЋ МИЛОСАВ - ВИТАНОВАЦ
2.РАДЕНКО БЛАГОЈЕВИЋ -  БАГДАЛА 
3..БУТКОВИЋ МИРЈАНА -  *Д.ГАЈИЋ*
4.ЂОРЂЕВИЋ БОРИВОЈЕ -  РАСАДНИК
5.СЛАВОЉУБ РАДОСАВЉЕВИЋ - ГЛОБОДЕР
6.МИЛЕТИЋ МИЛОМИР - ПАСЈАК
7.РАКОВАЦ МИРКО - *УН*
8.МАКРАГИЋ ВЛАДЕТА - ЈАСИКА 
9.ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ - БАГДАЛА 

ЧЛАНОВИ  НАДЗОРНЕ КОМИСИЈЕ СПС-а  КРУШЕВАЦ СУ:

1.ТРИШИЋ ДРАГОМИР -  ВИТАНОВАЦ
2.МИЉКО МЛАДЕНОВИЋ - БАГДАЛА
3.РИСТИЋ БАНЕ  - ПАСЈАК 
4.МИРЧЕТА БАШИЋ - УН 
5.ЦЕКИЋ ДРАГОЉУБ - ЈАСИКА
6.МИЉКОВИЋ ЖИВОТА - КАПИЏИЈА
7.БИЋАНИН МОМИР - МАЧКОВАЦ
8.ПАЛУРОВИЋ ЗОРАН -  В. КРУШЕВИЦА
9.ЖИВОЈИНОВИЋ РАДИВОЈЕ -  В. ГОЛОВОДЕ

Погледајте детаље са конститутивне седнице
Општиског одбора СПС-а Крушевац.


    
Са конститутивне седнице општинског одбора СПС-а Крушевац

     

Припрема седнице општинског одбора СПС-а Крушевац


     
Izveštaj
za Vas pripremio


Ljubodrag Obradović