foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ДОБРОДОШЛИ У СПС

Untitled-27.jpg

Спот СПС-ЈС Крушевац 2020

Претрага

Најновије вести

Доношењем закона о електронском фактурисању утиремо пут савременом пословању

Ђорђе Милићевић, председника Посланичке групе Социјалистичка партија Србије о Предлогу закона о електронском фактурисању

Пред нама је један важан законски предлог који ће пре свега грађанима, а посебно привреди олакшати свакодневни рад, уштедети време и смањити трошкове пословања. Доношењем закона о електронском фактурисању ми чинимо један корак напред у правцу иновација и дигитализације, идемо у корак са најновијим пословним трендовима у свету, дакле, закон о електронском фактурисању утире пут савременом пословању које је у целости усклађено са европском праксом.

Увођењем оваквих законских решења Србија постаје модерна држава. Политика Владе дефинисана експозеом нама потврђује да су модернизација и промене незаустављиви процеси у Србији. Подсетио бих да је дигитализација била одређена као приоритет Владе још 2017. године, и дигитализација ће бити приоритет и у даљем раду. Србија је препозната као једна од ретких земаља у Европи и свету која је увидела да је дигитализација тренд који ће у потпуности променити економију.

Када говоримо о циљевима, веома је важно да увек подижемо лествицу. То је важно за будућност, јер ми данас говоримо о будућности. На задатке увек постављати нове задатке како би убрзали Србију, јер до резултата се не долази великим речима, већ великим напором, радом, трудом и залагањем. Усвајањем новог Закона о рачуноводству у октобру 2019, као и измена Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и доношењем Правилника о начину и поступку регистровања, евидентирања и достављања електронских фактура, формату електронских фактура, као и о начину и поступку прихватања и одбијања електронских фактура јавила се потреба за доношењем посебног закона који ће регулисати област електронског фактурисања. Подсетио бих да смо прошле године усвојили Закон о дигиталној имовини, као и Закон о фискализацији, данас са усвајањем овог закона ми потпуно мењамо начин функционисања наше привреде.
 
Поред тога, увођењем Закона о електронском фактурисању се ствара правни оквир за хармонизацију са прописима Европске уније, што представља обавезу Републике Србије према ССП, његово увођење је битно и за будућност, због функционисања са фирмама које се налазе на територији земаља чланица ЕУ. Закон о електронском фактурисању системски ће уредити област слања, пријема и чувања електронске фактуре. Њиме се тежи мањем административном оптерећењу, као и унапређењу транспарентности и правне сигурности, успоставља се видљивост у погледу широког круга трансакција између субјеката јавног сектора, субјеката приватног и јавног сектора, као и субјеката приватног сектора у систему електронских фактура.

Коришћење система електронских фактура ће бити бесплатно и тиме се неће створити додатни трошкови за његове кориснике, напротив, бенефити примене овог закона су вишеструки, увођење електронских фактура доприноси борби против сиве економије, смањењу пореског јаза, олакшава се контрола Пореске управе, а поред тога, њиме ће бити омогућен и аутоматски повраћај ПДВ-а. Овај закон ће омогућити и уштеду у времену потребном за рад са фактурама, јер нестаје потреба за издавањем, примањем и чувањем фактура у папирном облику. То доприноси и убрзању пословних процеса и оперативности корисника, јер претрага електронских фактура захтева мање времена од претраживања папирних архива. Смањење коришћења папирних фактура омогућава редукцију простора потребног за складиштење документације, и што је најважније унапређује се заштита животне средине. Да је животна средина један од приоритета Владе Републике Србије доказује и податак да је недавно усвојеним ребалансом буџета за 2021.г. за екологију издвојено додатних четири милијарде динара. Влада ће наставити да спроводи све активности које имају за циљ да се унапреди стање животне средине. Пракса неких земаља ЕУ показала је да су увођењем електронских фактура смањени оперативни трошкови и грешке, повећана је транспаретност и позитиван утицај на заштиту животне средине. Тако нпр. Хрватска је остварила уштеду у износу од 350 милиона евра, док са друге стране Грчка је због илегалних фактура годишње губила 4 милијарде евра…

Као што сам већ рекао, увођење е-фактура биће потпуно бесплатно за привреду и то увођење биће фазно: Најпре ће од 1. јануара 2022. године субјекти јавног сектора бити у обавези да примају и издају е-фактуре између себе. Такође, и приватни сектор који жели да ради са јавним сектором имаће могућност да буде оспособљен да издаје е-фактуре јавном сектору. Затим, од половине наредне године привредни субјекти ће бити оспособљени да примају фактуре од јавног и приватног сектора, а од јануара 2023. године цео приватни сектор биће у обавези да буде оспособљен за пријем и слање е-фактура. Е-фактуре ће бити у једном јединственом информационом систему. Додатно, прописани су и обавезни елементи које електронска фактура уобичајено садржи, као и чињеница да се електронска фактура издата посредством система електронских фактура сматра извршном исправом. Ово је још један системски закон који не само да нам даје могућност да се боримо против сиве економије, него с друге стране даје подршку нашим привредницима да повећају своју ликвидност. Усвајањем овог закона регулишемо тржиште, спречавамо криминал у овој области, боримо се против прања новца. Сам министар је најавио, ускоро се очекује и доношење нове стратегије за борбу против сиве економије. Сваки проценат сиве економије који пређе у легални ток, значи ће и већи прилив од пореза у буџет, више пара за болнице, путеве, инфраструктуру. Дакле, ми данас говоримо о будућности Србије, Србија је показала да иде у корак са иновацијама и мислим да ће грађани Србије имати велике користи када је у питању и ово законско решење.